Od przyszłego roku system ryczałtowy dla rolników ma być jeszcze prostszy. Zmianie ulegną m.in. definicje produktów rolnych i usług rolniczych. Po więcej szczegółów zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Na czym polega system ryczałtowy dla rolników?

System ryczałtowy został wprowadzony zgodnie z regulacjami unijnymi aby zrekompensować podatek VAT uiszczony przy nabyciu przez rolników środków do produkcji rolnej.

Sprzedaż produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych korzystają ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W związku z brakiem prawa do odliczenia VAT przez rolnika przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 7%. VAT płaci rolnikowi nabywca jednocześnie wystawiając fakturę VAT RR na zasadzie samofakturowania. Nabywca ma prawo odliczyć zapłacony rolnikowi VAT pod warunkiem m.in. zapłaty należności na rachunek rolnika w ciągu 14 dni od zakupu (z wyjątkami).

Rolnik ryczałtowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków ewidencyjnych takich jak:

  • wystawianie faktur;
  • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć;
  • składania deklaracji VAT i plików JPK;
  • rejestracji do celów VAT.

sprzedaż produktów rolnych

Produkty i usługi objęte systemem ryczałtowym

Obecne definicje produktów rolnych i usług rolniczych nawiązują do załącznika nr 2 do ustawy.

Przez produkty rolne rozumiemy towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Usługi rolnicze to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Oznacza to, że obecnie jedynie produkty wymienione w załączniku nr 2 objęte mogą być systemem zryczałtowanego podatku.

Katalog zawiera wiele wyłączeń i nie obejmuje kompleksowo działalności rolnika ryczałtowego.  Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w systemie ryczałtowym „wraz z rozwojem techniki i technologii istnieje mozliwość produkowania w Polsce coraz szerszej gamy tego rodzaju towarów”.

Na czym polega zmiana?

MF zaproponowało objęcie systemem ryczałtowym wszystkie towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. W konsekwencji uchylony zostanie załącznik nr 2. usługi rolnicze w nim wymienione zostaną przeniesione zgodnie z PKWiU do definicji zawartej w ustawie.

W praktyce w zakres systemu ryczałtowego wejdą m.in. takie towary jak:

  • orzeszki ziemne;
  • kiwi;
  • owoce tropikalne i podzwrotnikowe;
  • ryby morskie;
  • rośliny wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych (m.in. bazylia pospolita, lipa, mięta).