Osoba zatrudniająca pracownika musi pamiętać tym, że podpisanie umowy o pracę nakłada na niego szereg obowiązków. W sezonie zimowym może ich być więcej.

Istotne w tym temacie informacje zostały zawarte między innymi :

  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
  • ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.

Zimowe obowiązki pracodawcy

Minimalne temperatura

Jak stanowi § 30. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 stopni, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni.

Wyżywienie i napoje

Zgodnie z § 3. ust. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – w okresie zimowym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia swoim pracownikom, wykonującym pracę związane z wysiłkiem fizycznym. Według rozporządzenia za czas zimowy uważa się okres od od dnia 1 listopada do dnia 31 marca .

Ponadto odnosząc się do § 4. ust. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – jeśli pracownicy są zatrudnieni przy pracach na otwartej przestrzeni i temperatura jest poniżej 10 stopni, to pracodawca musi im zagwarantować napoje.

Istotne, że posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Natomiast napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Odzież ochronna

Bazując na art. 237 (7) § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy należy zauważyć, że  pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze ze względu na wymagania BHP. Niskie temperatury są sytuacją w której, pracownika należy zabezpieczyć w specjalną odzieżą ochronną. Zapewnienie tego minimum ma na celu  ochronę ciała przed uszkodzeniami, a także przed szkodliwym wpływem niskich temperatur, opadów i wiatrów.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej wskazuje załącznik nr 2 do rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim w przypadku prac na zewnątrz pomieszczeń, narażających na działanie niskich temperatur oraz złych warunków atmosferycznych pracodawca musi zapewnić: odzież ochronną, nakrycia głowy oraz środki ochrony kończyn górnych i dolnych.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.