Od początku bieżącego roku obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy? W jakim terminie pracodawca musi dopełnić tego obowiązku?

Zasady wydawania świadectw pracy w 2017 roku

Biorąc pod uwagę art. 97 § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, należy zauważyć, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Z powyższego przepisu jasno wynika, że świadectwo pracy powinno być przekazane pracownikowi niezwłocznie, a gdy nie ma takiej możliwości to najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Kolejny ważny wniosek to, że muszą w nim być zawarte wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy za które wcześniej nie wystawiono świadectwa.

Wyliczając te 7 dni należy mieć na względzie dni kalendarzowe, nie robocze.

Przykład 1 – W dniu 5 kwietnia 2017 wygasa umowa z pracownikiem. Jeśli pracodawca nie ma zamiaru zatrudni go ponownie musi przekazać pracownikowi świadectwo do dnia 12 kwietnia włącznie.

Przykład 2 – W dniu 5 kwietnia 2017 wygasa umowa z pracownikiem. Pracodawca ponownie zatrudnia pracownika od dnia 10 kwietnia, zatem nie musi wydać mu świadectwa pracy.

Przykład 3 – W dniu 5 kwietnia 2017 wygasa umowa z pracownikiem. Pracodawca chce ponownie zatrudnić pracownika od dnia 10 kwietnia, pracownik nie podpisuje umowy. W wyniku tego pracodawca musi przekazać pracownikowi świadectwo do dnia 12 kwietnia włącznie.

Przykład 4 – W dniu 5 kwietnia 2017 wygasa umowa z pracownikiem. Pracodawca chce ponownie zatrudnić pracownika od dnia 17 kwietnia. Zatem musi do 12 kwietnia włącznie wydać pracownikowi świadectwo pracy za czas pierwszej umowy.

Ustawodawca określił, że w sytuacji nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

W żadnym z wypadków, wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.