Zazwyczaj przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie ma problemu z odliczeniem składki zdrowotnej. A co gdy mamy pracownika na część etatu i kwota wynagrodzenia jest niska? Jak dokonać poprawnych wyliczeń?

Obecnie w większości przypadków wyliczeń na przykład składek ZUS, czy zaliczki na podatek dochodowy dokonują za nas programy. Nie zmienia to jednak faktu iż warto wiedzieć, jakich rachunków należałoby dokonać, aby rozliczenie pracownika było poprawne.

Przykład 1

Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/8 etatu, kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto wynosi 600 zł. Pracownik złożył PIT-2, czyli przysługuje mu obniżenie podatku o 46,33 zł. W odniesieniu do tego pracownika stosuje się standardowe koszty uzyskania przychodu, czyli 111,25 zł.

Wyliczenia w przypadku tego pracownika są następujące :

 • 600 * 13,71% = 82,26 → składki społeczne finansowane przez pracownika
 • 600 – 82,26 = 517,74 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 517,74 * 9% = 46,60 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 517,74 *7,75% = 40,12 → składka zdrowotna do odliczenia od podatku
 • 600 – 82,26 – 111,25 = 406,49
 • 406 → zaokrąglona do pełnych zł podstawa opodatkowania
 • 406 * 18% – 46 ,33 = 26,75
 • 46,60 > 26,75, zatem wysokość składki zdrowotnej podlegającej wpłaci do ZUS wynosi 26,75 zł.

Pojawia się pytanie, dlaczego tak? Oczywiście należy tutaj odnieść się do przepisów – dokładnie do art. 83. ust. 1. ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który mówi o tym, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż zaliczka na podatek dochodowy, to wówczas składkę obniża się do wysokości tej zaliczki.

Podsumowując

Przy wynagrodzeniu 600 zł brutto:

 • składki społeczne płatne przez pracownika = 82,26
 • składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS = 26,75
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku = 40,12 (natomiast odliczymy tylko 26,75 z tej kwoty)
 • zaliczka na podatek dochodowy = 0
 • kwota netto do wypłaty dla pracownika = 490,99

Zaliczka wyższa, niż składka zdrowotna

Przykład 2

Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/5 etatu, kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto wynosi 400 zł. Pracownik złożył PIT-2, czyli przysługuje mu obniżenie podatku o 46,33 zł. W odniesieniu do tego pracownika stosuje się podwyższone koszty uzyskania przychodu, czyli 139,06 zł (złożył w tym zakresie odpowiednie oświadczenie).

Wyliczenia w przypadku tego pracownika są następujące :

 • 400 * 13,71% = 54,84 → składki społeczne finansowane przez pracownika
 • 400 – 54,84 = 345,16 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 345,16 * 9% = 31,06 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 345,16 *7,75% = 26,75 → składka zdrowotna do odliczenia od podatku
 • 400 – 54,84 – 111,25 = 233,91
 • 234 → zaokrąglona do pełnych zł podstawa opodatkowania
 • 234 * 18% – 46 ,33 < 0 zatem kwota składki zdrowotnej wynosi 0 zł

Uzasadnienie powyższego działania jest w art. 83. ust. 2. ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wskazuje na to, że gdy zaliczka na podatek dochodowy nie występuje, to wysokość składki zdrowotnej wynosi 0 zł.

Podsumowując

Przy wynagrodzeniu 400 zł brutto:

 • składki społeczne płatne przez pracownika = 54,84
 • składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS = 0
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku = 0
 • zaliczka na podatek dochodowy = 0
 • kwota netto do wypłaty dla pracownika = 345,16

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.