Czy przedsiębiorca, który staje się podatnikiem VAT czynnym, może od dokonanych zakupów przed rejestracją odliczyć VAT naliczony? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu.

Rejestracja do VAT

Przede wszystkim zgłoszenie rejestracyjne do VAT należy złożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przed pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Zgłoszenia do VAT dokonujemy na formularzu VAT-R, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Odliczenie VAT

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust 10 ustawy o VAT, podatnik ma prawo odliczyć VAT od dokonanych zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W myśl art 86 ust 10b pkt 1b, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny. Jednak gdyby nie dokonał tego w tym okresie, to zgodnie z art. 86 ust 11, VAT naliczony można również odliczyć w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowym.

Zakupy przed rejestracją a odliczenie VAT

Zakupy przed rejestracją

Przyjmijmy, że przedsiębiorca dotychczas korzystał ze zwolnienia z VAT podmiotowego. Jednak podpisał nowy kontrakt, którego wartość na pewno przekroczy 200 tyś zł. W związku z tym podatnik od razu od nowego roku zamierza zostać podatnikiem VAT czynnym. Jednocześnie w listopadzie i grudniu dokonał zakupów, czyli w okresie gdzie korzystał ze zwolnienia. Czy zakupy przed rejestracją dają nam prawo do odliczenia VAT?

Pierwszą deklaracją składaną przez podatnika będzie deklaracja VAT za styczeń. Zgodnie z art. 86 ust 11 ustawy VAT, podatek naliczony można również odliczyć w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowym. a więc dokonane zakupy przed rejestracją tj. w listopadzie i grudniu, pozwalają podatnikowi odliczyć podatek VAT.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnicy mają praw do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją. Jedyny warunek jest taki, że podatnik w okresie za który składana jest deklaracja jest już zarejestrowany jako podatnik VAT.

Interpretacje podatkowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2015 r. nr IPTPP2/4512-365-15-4/KK, wskazał że ustawa VAT, nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących lub przyszłych czynności opodatkowanych. Jednak ustawa nakazuje podatnikowi obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego, dopiero w momencie dokonania rejestracji.

W innej interpretacji indywidualnej (IPTPP2/443-509/11-4/BM z 8 grudnia 2011 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że z przepisów nie wynika, by posiadanie statusu podatnika VAT czynnego było konieczne w momencie otrzymywania faktury zakupowej.

Podsumowanie

Przepisy nie pozbawiają podatnika od dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją. Jeśli podatnik dokona rejestracji do VAT np. od stycznia 2018 r. będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonanych w listopadzie i grudniu 2017 r., oczywiście jeśli te zakupu będą miały ścisły związek z prowadzoną działalnością.