Podpisując umowę z operatorem sieci komórkowej, przedsiębiorczy często spotykają się z możliwością zakupu w “abonamencie” telefonu za 1 zł. Dzięki temu przedsiębiorca może dokonać zakupu urządzenia za niewielką opłatą natomiast do faktur za abonament będę doliczane raty za urządzenie zgodnie z harmonogramem. Jak zaksięgować zakup telefonu na raty?

Jak zaksięgować zakup telefonu na raty?

Co do zasady ogólnej przedsiębiorca rozlicza koszty prowadzenia dzialalności gospodarczej w dacie ich poniesienia czyli w dacie wystawienia faktury. W przypadku gdy dokonujemy zakupu na raty, zazwyczaj przedsiębiorca wraz z podpisaną umową ratalną otrzymuje fakturę.  Na fakturze wykazana jest pełna wartość zamówienia natomiast w polu zapłacono wykazana jest wartość faktycznie zapłacona, co odzwierciedla rzeczywisty stan transakcji.

Umowa natomiast precyzuje zarówno warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych jaki i warunki “spłaty” urządzenia. Przedsiębiorca na podstawie faktury ma prawo zaliczyć zakup telefonu w wartości netto do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku podatników korzystający z zwolnienia z podatku VAT do kosztów zaliczamy wartość brutto. Czynni podatnicy VAT dodatkowo w rejestrach zakupu mają prawo do wykazania pełnej wartości VAT z danej faktury. Sam kwestia jak zaksięgować zakup telefonu na raty, wydaje się dość oczywista natomiast należy dodatkowo pamiętać, że w zależności od wartości urządzenia może okazać się, że przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia dodatkowej ewidencji.

jak zaksięgować zakup telefonu na raty

Na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorca będzie otrzymywał faktury od operatora za świadczone usługi. Wartość do zapłaty z faktury bardzo często jest sumą usługi abonamentu oraz noty przesłanej w zestawieniu, które tyczy się raty za urządzenie. Comiesięczna wartość jaką przedsiębiorca płaci do operatora nie będzie kosztem w pełnej wysokości. Z uwagi na wcześniejsze rozliczenie urządzenia, przedsiębiorca rozlicza jedynie fakturę, która tyczy się usług abonamentu. Wykazanej wartości raty za urządzenie nie należy księgować do kosztów uzyskania przychodów  z uwagi, że spowodowało by to podwójne “rozliczenie” danego urządzenia