Dokonując transakcji zakupu, podatnik może się spotkać z sytuacją, w której będzie zobowiązany do np. skorygowania zamówienia co będzie się wiązało z otrzymaniem faktury korygującej. Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Zgodnie z Art. 106j. 1. Ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2) udzielono opustów i obniżek cen, kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

jak zaksięgować fakturę korygującą

W zależności od przyczyny wystawienia faktury koryguj, dokument należy zaksięgować w bieżącym okresie rozliczeniowym lub w okresie wystawienia dokumentu pierwotnego.

Jeżeli faktura korygująca dotyczy:

  • błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, wówczas należy się cofnąć do okresu rozliczeniowego pierwotnego dokumentu
  • zwrotu towaru, udzielonych upustów lub innych wówczas dokument można zaksięgować z datą otrzymania faktury korygującej

Fakturę korygującą należy zaksięgować w kolumnie tożsamej dla pierwotnej faktury, z wartością ujemną.

 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.