Czy to, że od 2018 będziemy robić jeden przelew do ZUS spowoduje zmiany w rozliczaniu składek? W tym artykule odpowiem na pytanie – jak zaksięgować e-składkę?

Jak zaksięgować e-składkę_

E-składka

Od 1 stycznia płatnicy będą regulować zobowiązania wobec ZUS na indywidualny rachunek składkowy. Przelew będzie jeden i nazywać się będzie e-składką

Zgodnie ze znowelizowanym art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek na :

  1. ubezpieczenia społeczne
  2. ubezpieczenie zdrowotne
  3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  4. Fundusz Emerytur Pomostowych

– opłacane będą w postaci jednej wpłaty na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Oznacza to, że składki będą sumowane przez płatnika składek i przelewane do ZUS jako e-składka.

Jak zaksięgować e-składkę?

Skoro e-składka, to tylko oznaczenie tego jednego przelewu do ZUS, a rodzaje składek i ich podział nie zmienił się to księgowanie ich pozostało bez zmian.

Przypomnę, że :

  • składki społeczne księgujemy do kosztów lub odliczamy od dochodu – art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • FP i FGŚP księgujemy do kosztów – art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujemy od podatku – art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.