Czy wymiana krypto na krypto powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy należy taką wymianę wykazać w księgach podatkowych oraz rozliczeniu rocznym? Po jakim kursie przeliczać taką transakcję? Sprawdźmy

Wymiana krypto na krypto – interpretacje podatkowe

Z większości interpretacji podatkowych wydawanych pod koniec 2017 r. oraz na początku 2018 r. wynika, że wymiana jednej kryptowaluty na drugą nie jest obojętna z punktu widzenia podatku dochodowego i jeżeli powstaje przychód z takiej transakcji należy go opodatkować. Takie podejście do tematu opodatkowania obrotu kryptowalutami potwierdziło również ostatnio Ministerstwo Finansów w opublikowanej na stronach internetowych informacji.

Powyższe oznacza bardzo dużą zmianę w podejściu organów podatkowych do rozliczania obrotu kryptowalutami w trakcie jednego roku podatkowego.

Co w takim wypadku może zrobić podatnik? Czy te interpretacje są wiążące? Jak wskazałam w tym artykule stanowisko Ministerstwa Finansów, podobnie zresztą jak wydawane przez organy podatkowe interpretacje podatkowe, nie są wiążące ani dla podatników, ani dla organów podatkowych, co oznacza, że zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe nie mają obowiązku zastosowania w praktyce informacji tam zawartych.

Biorąc jednak pod uwagę, że jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów organy zapewne będą się do niego stosować (przynajmniej do czasu jego zmiany).

Co więc może zrobić podatnik?

W takim przypadku, podatnicy, zarówno Ci, którzy obrotu kryptowalutami dokonywali w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią mają tak naprawdę dwie możliwości:

  • postąpią w sposób prezentowany przez organy podatkowe do połowy zeszłego roku, czyli nie wykażą przychodu jaki przyniosła im wymiana krypto na krypto lub
  • wykażą do opodatkowania przychód z wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Jakie mogą być konsekwencje niewykazania przychodu z zamiany kryptowalut?

Przy optymistycznym podejściu do sprawy, jeżeli nawet organ podatkowy nie podzieli zdania podatnika w temacie braku opodatkowania wymiany krypto na krypto, podatnik będzie w stanie udowodnić swoje racje przed sądem administracyjnym. Trudno stwierdzić, na ile prawdopodobny jest taki scenariusz, obawiam się jednak, że sąd takiego zdania może nie podzielić, bowiem jeżeli traktujemy bitcoiny jako prawa majątkowe de facto do wymiany jednego prawa na drugie dochodzi.

W przypadku, jeżeli organ podatkowy ani sąd nie przychylą się do stanowiska podatnika w tym zakresie konsekwencje jakie będą na nim spoczywać to zapłata podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

 

wymiana krypto na krypto - czy odprowadzać podatek dochodowy

Wymiana krypto na krypto – jaki kurs zastosować?

Jeżeli zaś podatnik zastosuje się do informacji, że powinien rozliczyć się z przychodu z wymiany krypto na krypto pojawia się pytanie jaki kurs zastosować.

Najbezpieczniejszym wydaje się tutaj zastosowanie kursu rzeczywiście zastosowanego do danej transakcji. Tylko bowiem zastosowanie takiego kursu odzwierciedli rzeczywistą wartość transakcji. Należy tutaj wskazać, że w przypadku, jeżeli dana krytpowaluta nie posiada na danej giełdzie kursu do tradycyjnej waluty, należy najpierw ustalić jej kurs do kryptowaluty, która takie kursy w stosunku do tradycyjnej waluty posiada.

Wymiana krypto na krypto – czy zawsze trzeba opodatkować?

Można tutaj jeszcze wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6.000 zł (2.280 zł w roku 2017 i latach poprzednich).

Czy można zastosować to zwolnienie w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na drugą? Wydaje się, że tak, skoro na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kryptowaluty traktowane są jako prawa majątkowe.

Zaznaczyć jednak należy, że pomimo, że brak jest takiego zapisu w ustawie, w doktrynie przyjęło się, że zwolnienie to jest stosowane tylko do osób dokonujących transakcji poza działalnością gospodarczą.

Co więcej, jeżeli na to zwolnienie powołają się osoby rozliczające obrót kryptowalutami poza działalnością gospodarczą, a dokonanych w skali miesiąca transakcji będzie wiele istnieje ryzyko, że organ podatkowy dojdzie do wniosku, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą i wówczas trzeba będzie jeszcze liczyć się konsekwencjami prowadzenia działalności bez wymaganej rejestracji.