Podmioty, które dokonują rozliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w zależności od sposobu korzystania ze środowiska zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego wykazu. Warto pamiętać, że dodatkowo należy wypełnić i przechowywać wykaz zbiorczy zeznania ze środowiska.

Wykaz zbiorczy zeznania ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek do 31 marca (lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym), sporządzanie wykazów za korzystanie ze środowiska.

Baza aktualnych informacji o sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska za 2017 znajduje się tutaj

W zależności od sposobu korzystania ze środowiska podmioty mają obowiązek wypełniania wykazu za:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pobór wód z ujęć własnych
  • składowanie odpadów

Należy pamiętać, że wypełnienie któregokolwiek wykazu zamieszczonego w załączniku nr 2-5 rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nakłada także obowiązek sporządzenia wykazu zbiorczego zeznania ze środowiska.

W odróżnieniu od wykazów określonych w załącznikach 2-5 rozporządzenia Ministra Środowiska w których należy ująć jednostkowe opłaty, ilości oraz wartości wyliczonych opłat, wykaz zbiorczy jest podsumowaniem wypełnionych szczegółowych wykazów za korzystanie ze środowiska.

Wykaz zbiorczy

Wypełnianie wykazu zbiorczego

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane podmiotu korzystającego ze środowiska

Screen Shot 2018-01-04 at 10.23.03

Następnie należy przenieść wartości z wypełnionych wykazów szczegółowych do części 1 dla wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza;

Screen Shot 2018-01-04 at 10.24.00

w części 2 dla podmiotów korzystających z poboru wód;

Screen Shot 2018-01-04 at 10.26.00

dla części 3 w przypadku wypełnienia wykazu dot. wprowadzania ścieków;

Screen Shot 2018-01-04 at 10.27.02

oraz w części 4 dla wypełnionego wykazu dotyczące składowania odpadów:

Screen Shot 2018-01-04 at 10.29.27

Wysokości opłat należy zaokrąglić  do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Na koniec należy wskazać sumę opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV. Do danej wartości nie wlicza się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, dla których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.