Aby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne oszustwa podatkowe mające na celu wyłudzenie VAT, przedsiębiorcy są zobowiązani do należytej staranności przy każdej czynności z kontrahentem. Czy ministerstwo finansów opublikuje wykaz czynnych podatników VAT.

Wykaz czynnych podatników VAT

Nawiązując współpracę z kontrahentem, przedsiębiorca jest zobowiązany pozyskać jak najwięcej informacji o kontrahencie, podmiot powinien zostać sprawdzony w rejestrach CEIDG, KRS, REGON. Dodatkowo przedsiębiorca powinien sprawdzić status podmiotu VAT na portalu Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym. Dnia 20 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został zamieszczony projekt ustaw o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt  zakłada publikowanie przez Szefa Krajowych Administracji Skarbowej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, czyli w każdy dzień roboczy.

wykaz czynnych podatników VAT

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wykaz będzie stanowił ważne narzędzie dla uczciwych podatników, dając możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Wykaz będzie zawierał następujące dane:

 • numer NIP
 • imiona i nazwiska  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi
 • adres miejsca prowadzenia działalności lub adres głównego miejsca wykonywania działalności
 • adres siedziby
 • wykazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym:
  • rachunków rozliczeniowych
  • imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością
 • datę:
  • rejestracji jako podatnik VAT czynnego
  • wykreślenia z rejestru podatnika VAT czynnego
  • przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego
 • podstawę prawną:
  • wykreślenia podatnika z rejestru podatnika VAT czynnego
  • przywrócenia zarejestrowania podatnika jako VAT czynnego

Dany wykaz będzie umożliwiał podatnikowi, śledzenie historii danego kontrahenta w zakresie rejestracji VAT. Natomiast wszystkie dane o podatnikach wykreślonych z rejestru będą przetrzymywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie. Publikacja wykazu oraz szybki dostęp podatników do aktualnych danych będzie całkowicie dostępny. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!