Do którego urzędu podatnik musi złożyć PIT? Co gdy rozlicza się z małżonkiem i podlegają pod różne urzędy? Czy mogę składać dwa PIT-y do dwóch różnych urzędów? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Właściwość miejscowa urzędów

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, urząd skarbowy do którego należy złożyć PIT wyznacza nam miejsce zamieszkania podatnika na dzień 31.12 danego roku lub na ostatni dzień zamieszkania na terytorium Polski.

Przepisy wprost określają, że zeznanie roczne należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na :

  • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (podatnika) w ostatnim dniu roku podatkowego,
  • ostatnie miejsca zamieszkania podatnika w Polsce, gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Zmiana adresu osoby fizycznej między 1 stycznia roku kolejnego, a datą złożenia deklaracji podatkowej nie wpływa na ustalenie właściwości urzędu skarbowego.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Jak określa art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznanie roczne składa się do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W sytuacji, gdy małżonkowie:

to zeznanie roczne należy złożyć do US właściwego dla małżonka wpisanego na druku jako podatnik.

Właściwość miejscowa organów podatkowych w PIT

Dwa PIT-y do dwóch różnych urzędów

W ostatnim czasie, często spotykam się z pytaniem co w sytuacji gdy, dana osoba wynajmuje mieszkanie w miejscowości A, a mieszka i pracuje w miejscowości B. Czy znaczenie ma miejsce położenia nieruchomości?

Nieruchomości na terytorium Polski

Jeśli nieruchomość znajduje się na terytorium Polski, to jej położenie nie ma znaczenia. Zeznanie podatkowe składane jest do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Nieruchomość za granicą

W sytuacji, gdy nieruchomość znajduje się za granicą, to podatki z tytułu najmu płacone są za granicą – zgodnie z przepisami właściwymi dla miejsca jej położenia. Co ważne, osoba która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce musi wykazać te zagraniczne przychody z najmu.

Zatem jednoznacznie należy stwierdzić, że podatnik w sytuacji gdy osiąga przychody z najmu i z innych źródeł nie składa PIT-ów do różnych US.