Osoba decydująca się na założenie działalności w przeciągu tego tygodnia, musi dokładnie zapoznać się z tematem, aby złożyć druk CEIDG w odpowiedniej wersji. Więcej informacji zamieszczam w tym artykule.

Kwestie zakładania działalności gospodarczej są przedstawione w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W art. 26 ust. 1 wskazano, że wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie CEIDG do dnia 18 maja 2016 r. włącznie obowiązywał druk w wersji 1.6 natomiast od dnia 19 maja br., obowiązuje wersja 1.7.

Szczegółowe informacje

Linki do stron na których są obszerniejsze wiadomości, podaje poniżej:

https://bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12166

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

To jednak nie koniec zmian. Kontaktując się z infolinią CEIDG można otrzymać informacje o tym, że od dnia 23 maja br., będzie dostępny nowy druk – CEIDG w wersji 1.8. Oznacza to, że wersja 1.7 obowiązuje tylko przez dwa dni.

 Trzy wersje CEIDG w ciągu jednego tygodnia

Różnice między drukami

Nie jest znany wzór dokumentu w wersji 1.8, ale wersje 1.6 i 1.7 można porównać.

W poszczególnych częściach druku CEIDG dokonano następujących modyfikacji:

 • 01 – dokonano jedynie zmiany sformułowań odnoszących się do zdarzeń powodujących złożenie wniosku,
 • 02 – dodano pole 02.3 informujące o tym, czy wniosek jest składany przez przedsiębiorcę czy osobę uprawnioną,
 • 03 – w polu 14 zamieszczono opcję do zaznaczenia dla osób, które nie posiadają obywatelstwa,
 • 03 – w polu 03.01 rozdzielono zaznaczenie odnoszące się do cudzoziemców dla których zastosowanie ma art. 13 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 09 – w danych do kontaktu dodano pole do zaznaczenia, w sytuacji gdy osoba sprzeciwia się udostępnianiu danych kontaktowych w CEIDG,
 • 11 – dokładnie w polu 11.7 zmieniono zwrot 'jednostka samodzielnie bilansująca’ na 'jednostka samobilansująca’,
 • 12 – podzielono tą część na dwie, w 12.1 są informacje o dacie powstania obowiązku opłacania składek ZUS, a w 12.2 pole do zaznaczenia jeśli przedsiębiorca jest ubezpieczony za granicą,
 • 14 – w polu 2 wprowadzono informacje o zawieszeniu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • 16 – dodano pole 2 – dla osób które nie podjęty działalności oraz pole 3, gdy dochodzi do przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową,
 • 21 – wprowadzono komórkę do oznaczenia, gdy umowa z podmiotem prowadzącym dokumentację rachunkową została rozwiązana,
 • 25 – zamiast zaznaczenia co do prowadzenie działalności wyłącznie w formie spółki/spółki, wprowadzono pola wyboru : TAK, NIE,
 • 26 – między polem 2 i 3 dodano pole do zaznaczenia w przypadku, wykreślenia informacji o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG,
 • 27 – w informacja o wspólności majątkowej małżonków, przy drugiej opcji dodano 'nie dotyczy’,
 • 28 – dodano pole 6, w którym należy podać numer rachunku bankowego na który dokonywany będzie zwrot podatku,
 • 30 – w miejscu 30.03 dodano pole 13. w którym należy wpisać numer telefonu pełnomocnika.

Poza tymi zmianami, między drukami pojawiają się różnice w układzie i szerokości pól, ale dla podatnika nie mają one większego znaczenia.

Podsumowując o ile przy składaniu wniosku online, nie ma problemu bo zaczytuje się właściwa wersja dokumentu, to przy dostarczaniu druku w wersji papierowej trzeba się zastanowić i pobrać właściwy formularz.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.