Wcześniejsze wakacje i ograniczenia w transporcie – są ze sobą ściśle powiązane. Konsekwencją zmiany terminu zakończenia roku szkolnego jest propozycja, wcześniejszego ograniczenia w ruchu drogowym.

Skrócenie roku szkolnego

Jak wskazano w kalendarzu szkolnym na rok 2018/2019 oraz zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (czekającym na ogłoszenie):

  • rok szkolny kończy się w środę 19 czerwca,
  • a wakacje (ferie letnie) zaczynają się 20 czerwca i kończą się z dniem 31 sierpnia.

Ograniczenia i zakazy ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym w art. 10 ust. 11 określa, że minister właściwy do spraw transportu

  • mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych,
  • może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

Wakacje są takim okresem, kiedy jest wzmożony ruch pojazdów osobowych.

Wcześniejsze wakacje i ograniczenia w transporcie

W związku z wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego Minister Infrastruktury proponuje się, aby:

  • od piątku 21.06.2019 r. do niedzieli 1.09.2019 r.
  • na drogach na obszarze całego kraju,
  • zakazano ruchu pojazdów o o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów,
  • w terminach od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek, od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę, od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Jest to szczególnie ważna informacje dla przedsiębiorców, którzy zajmują się cięższym transportem.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.