Znowelizowana ustawa o VAT ogranicza liczbę podmiotów, które będą mogły składać kwartalne deklaracje VAT. Na pewno już dzisiaj warto zapoznać się z listą podmiotów, które od nowego roku będą zobowiązane do miesięcznego raportowania podatku na deklaracji VAT.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT (art. 99 ust. 3-3a) od nowego roku,kwartalne deklaracje VAT  (VAT-7K, VAT-7D) nie będą mogły być składane przez:

  • „dużych” podatników,
  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja,
  • podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł

Likwidacja VAT-7D od 2017 r.

Przepisy przejściowe

Podatnicy zobowiązani znowelizowaną ustawą do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne są zobowiązani do stosowania tego przepisu począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 r. czyli od deklaracji za styczeń 2017 r. Oznacza to, że np. „duży” podatnik ostatnią deklarację VAT-7D złoży do 25 stycznia 2017 r. za IV kwartał 2016 r. a kolejne deklaracje będzie już składał za okresy miesięczne.

Warunek bycia czynnym podatkiem VAT przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, dotyczy podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. Zatem podatnik zarejestrowany do VAT w październiku 2016 r. będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne począwszy od deklaracji za  styczeń 2017 r.

Na ten moment nie wiemy czy zmiany będą wymagały złożenia w US zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Biorąc pod uwagę skalę zmian wydawać by się mogło, że nie. Warto jednak w tym zakresie skontakować się ze swoim US.