Wiele osób zakładających działalność gospodarczą zastanawia się nad odpowiednią formą opodatkowania, a także jakie mają możliwości jeśli chodzi o VAT. W tym artykule skupię się na branży medycznej i omówię możliwości, jakie mają poszczególne osoby.

W jednym z wcześniejszych artykułów mówiłam o tym, że w kwestii VAT istnieją trzy grupy podmiotów :

  • zobowiązane do rejestracji do VAT,
  • zobowiązane do korzystania ze zwolnienia z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  • osoby, które mają wybór – mogą korzystać ze zwolnienia z VAT (podmiotowego) lub dokonać rejestracji do VAT.

Warto zadać sobie teraz pytanie, jak na tle tych informacji wygląda sytuacja branży medycznej.

vat w branży medycznej

Ustawodawca w art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług określił, że zwolnione z VAT przedmiotowo są między innymi osoby świadczące :

  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (pkt 18),
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza (pkt 18a),
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

d) psychologa,

  • świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 (pkt 19a),
  • usługi transportu sanitarnego (pkt 20).

Wnioskiem z powyższych przepisów jest to, że najczęstszym kryterium przy określaniu, czy dany podatnik zobowiązany jest do korzystania ze zwolnienia jest to, jaki jest cel jego działań – czy chodzi o usługi  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zwolnienie przedmiotowe oznacza zwolnienie ze względu na rodzaj świadczonych usług. Podatnik wykonując te czynności nie może zgłosić się do VAT i świadczyć usług opodatkowanych.

Druga grupa podatników, to osoby które muszą zarejestrować się do VAT – w branży medycznej mogą zdarzyć się osoby, które będą świadczyć usługi doradcze i wówczas rejestracja do VAT jest obowiązkowa. Przesądza o tym art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przechodząc do ostatniej opcji, a mianowicie do osób, które nie są zobowiązane, ani do stosowania zwolnienia przedmiotowego, ani rejestracji do VAT, należy zauważy, że takie osoby mają możliwość wyboru i mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego – 200 000 zł w skali roku lub zarejestrować się do VAT i świadczyć usługi opodatkowane. 

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.