Wielu przedsiębiorców w celu realizacji zleceń posługuje się zaliczkami. Czy utracona zaliczka może stać się kosztem uzyskania przychodu?

Utracona zaliczka

Wielu przedsiębiorców uzależnia realizację zlecenia od wpłacenia zaliczka. Zaliczka staję się potwierdzeniem akceptacji określonych warunków zamówienia. Co w przypadku gdy podatnik dokona wpłaty zaliczki dotyczącej zamówienia, które faktycznie nie zostanie zrealizowane? Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość “utraconej zaliczki”?

Co do zasady ogólnej wyrażonej w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dodatkowo w praktyce stosuję się zasadę, że koszt podatkowy musi mieć charakter definitywny, ostateczny.

Z uwagi na fakt, że zapłacona zaliczka na poczet zakupu towaru lub usługi nie ma charakteru ostatecznego oraz co do zasady podlega zwrotowi do czasu wykonania umowy, nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w momencie jej utraty.

utracona zaliczka

Dodatkowo zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 54 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków oraz:

“strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy”

Reasumując wartość utraconej zaliczki z tytułu niewywiązania się kontrahenta z realizacji zlecenia, nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. Warto zaznaczyć, że przepis nie odnosi się do możliwości zaliczenia zapłaconej zaliczki, w przypadku postępowania sądowego.