Wprowadzone zmiany w zakresie podatku u źródła w dalszym ciągu pozostawiają wiele pytań u przedsiębiorców. Otwarty katalog sytuacji, w których powstaje obowiązek potrącenia podatku u źródła , wykazuje iż bardziej realne jest objęcie tym podatkiem większości przychodów niż zawężenie katalogu sytuacji powodujących obowiązek podatkowy. Czy od usług w chmurze należy zapłacić podatek u źródła ?

Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła znajduje się tutaj.

Usługi w chmurze a podatek u źródła

Udostępnienie usługi w chmurze jest coraz częstszą formą zakupu usług IT. Użytkownik dokonuje zapłaty za możliwość korzystania z przechowywania, analizy, obliczania, wykorzystania rozwiązań udostępnianych online. Prawidłowe zakwalifikowanie określonych usług IT udostępnianych w chmurze powoduje wiele wątpliwości u podatników w zakresie obowiązku pobrania z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. podatek u źródła. Wykorzystanie chmury obliczeniowej jest modelem przetwarzania danych bez konieczności wykupu licencji czy też instalacji oprogramowania. W większości przypadków użytkownik nie ma potrzeby zakupu sprzętu lub dodatkowego oprogramowania w celu skorzystania z danej usługi.

Opodatkowanie podatkiem u źródła usług w chmurze, przede wszystkim będzie uzależnione od poszczególnych usług wchodzących w zakres usługi głównej. Możemy rozgraniczyć dwa schematy usług realizowanych w chmurze obliczeniowej:

  • schemat chmury dającą możliwość przetwarzania danych w oparciu o udostępnione narzędzia dostarczone przez usługodawce
  • schemat chmury, którego celem jest jedynie udostępnienie miejsca na serwerach co pozwala na przechowywaniu danych

Usługi w chmurze a podatek u źródła

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w katalogu przypadków objętych podatkiem u źródła nie wskazuje wprost usług informatycznych. Przez co podatnik powinien przeanalizować czy dane usługi można zakwalifikować jako prawa autorskie i prawa pokrewne lub usługi przetwarzania danych i świadczenia o podobnym charakterze.

Chmura a przetwarzanie danych

Usługi świadczone przez zagraniczne podmioty w zakresie tzw. cloud computing (chmury obliczeniowej) w modelu, którym mieści się udostępnianie żądanej mocy obliczeniowej, analizy i przetwarzania danych, przechowywaniu danych, aplikacji i innych zasobów informatycznych zgodnie z interpretacją podatkową z dnia 4 sierpnia 0111-KDIB1-2.4010.122.2017.1.BG, mieszczą się w katalogu świadczeń o charakterze podobnym do usług przetwarzania danych. Oznacza to, że należy pobierać podatek u źródła od tego rodzaju usług w chmurze.

Chmura a przechowywanie danych

Z kolei należności wypłacane na rzecz kontrahenta zagranicznego związanego z prawem udostępnienia pakietu aplikacji, których nie można uznać za przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych nie będą obarczone obowiązkiem potrącenia podatkiem u źródła . W ramach tej usługi nie dochodzi do przekazania licencji, innych praw majątkowych i praw własności przemysłowej, a podatnicy nie mają prawa do powielania, modyfikacji i udostępniania osobom trzecim programów w ramach tej usługi.

Na koniec warto zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym należy uwzględniać z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej na temat podatku u źródła można przeczytać w tym artykule.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.