Jak wygląda kwestia opodatkowania tych usług podatkiem VAT? Czy można odliczyć VAT zapłacony przy nabyciu usług cateringowych? Usługi cateringowe a VAT – sprawdź jak wyglądają regulacje.

Czym są usługi cateringowe?

Podobnie, jak w przypadku usług gastronomicznych, tak i usługi cateringowe nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Odpowiedzi na pytanie czym są usługi cateringowe należy poszukać w interpretacjach podatkowych. W interpretacji indywidualnej 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB z dnia 19 stycznia 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pojawiło się stanowisko, że usługi cateringowe to „dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby Spółki”.

Zatem usługi cateringowe od usług gastronomicznych odróżnia miejsce ich świadczenia, te pierwsze świadczone są w miejscu wskazanym przez zamawiającego, a drugie świadczone są miejscu, w którym posiłek jest rzeczywiście przyrządzany.

Usługi cateringowe a VAT – stawki VAT

Podobnie, jak w przypadku usług gastronomicznych, tak i w przypadku usług cateringowych zastosowanie co do zasady znajdzie stawka 8%.

Stawka 5% będzie mogła być zastosowana w przypadku gotowych posiłków i dań, mrożonych, zapakowanych w puszkach, słojach lub pakowanych np. próżniowo, które nie są gotowe do bezpośredniego spożycia. Powyższe wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów PT1.050.3.2016.156  z dnia 24 czerwca 2016 r.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że na to jaka stawka VAT znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku nie ma wpływu to, czy potrawy podane są w miejscu ich przygotowania, czy też są dostarczane do innego punktu wskazanego przez zamawiającego. To jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana zależy wyłącznie od tego, czy potrawy są gotowe do bezpośredniego spożycia, czy też nie.

usługi cateringowe a VAT

Usługi cateringowe a VAT – odliczenie VAT

W art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zawierającym katalog usług wyłączonych z możliwości odliczenia podatku VAT wskazane zostały usługi gastronomiczne. Jak wskazałam w niniejszym artykule usługi cateringowe są odrębnymi usługami od usług gastronomicznych,i  nie zostały one w tym katalogu wymienione, dlatego też można odliczyć podatek VAT zapłacony przy ich nabyciu.