Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują pojazdy osobowe w działalności gospodarczej powinni zapoznać się z nowymi przepisami ustawy o PIT. Dotychczas najpopularniejszą formą wykorzystywania pojazdu był leasing. Natomiast, coraz częściej przedsiębiorców interesuje umowa najmu. Jak będzie rozliczana umowa najmu na nowych zadach?

Umowa najmu a nowe zasady rozliczania pojazdu

Do końca 2018 roku przedsiębiorca rozliczał 100% kosztów związanych z eksploatacją najmowanego pojazdu oraz kosztów związanych z najmem. Najważniejszą zmianą w rozliczaniu umów najmu pojazdu jest wprowadzenie limitu wydatków mogących stanowiś koszt uzyskania przychodu. W związku z tym w przypadku najmu pojazdów osobowych wykorzystywanych w dysponowaniu mieszanym, których wartość przekracza wartość powyżej 150.000 zł należy stosować nowe przepisy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków:

„dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;”

Umowa najmu pojazdu na nowych zasadach

W praktyce oznacza to, że w celu prawidłowego rozliczenia wydatków związanych z najmem pojazdu, należy obliczyć proporcję w jakiej wydatek będzie stanowił KUP. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku umowy najmu pojazdu o wartości 270.000 zł, proporcja będzie wynosić:

(150.000 / 270.000) * 100% = 55,56%

Przedsiębiorca, który wynajmie pojazd:

  • o wartości 270.000 zł,
  • który zgodnie z umową płaci 4.500 zł zł miesięcznie,

do kosztów uzyskania przychodu zaliczy jedynie 55,56% wartości najmu. Czyli kwotę 2.500,20 zł. Natomiast jak wskazano wa art. 23. ust. 1 pkt 46a, koszty eksploatacji pojazdów osobowych należy rozliczać do wysokości 75% wartości poniesionych wydatków.

Na koniec warto dodać, że aby prawidłowo wyliczyć „wskaźnik rozliczania” opłat związanych z najmem, należy się posłużyć wartością pojazdu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Przedsiębiorca użytkujący pojazd na podstawie umowy najmu, ma prawo rozliczyć 20% kosztów jego eksploatacji?

Correct! Wrong!

Dla celów określenia limitu uprawniającego do rozliczenia kosztu umowy najmu pojazdu o wartości powyżej 150.000 zł należy zastosować cenę rynkową pojazdu?

Correct! Wrong!

W przypadku umowy najmu długoterminowego pojazdu przedsiębiorca nie będzie mia prawa do rozliczania amortyzacji pojazdu?

Correct! Wrong!