Czym jest ulga na start? Jakie może przynieść korzyści dla przedsiębiorcy i z jakimi zagrożeniami wiąże się? Czy skorzystanie z niej jest dobrowolne? 

Ulga na start jest to jedna ze zmian proponowana w ustawie Prawo przedsiębiorców. Przepis ten jest jednym z 5 projektów ustaw określanych mianem Konstytucji Biznesu.

Ulga na start

Ulga na start

Ulga na start została określona w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. Przepis wskazuje, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
  • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Ulga na start nie miałaby zastosowanie do przedsiębiorców którzy opłacają składki w KRUS.

Ulga na start – korzyści

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy Prawo przedsiębiorców Ustawa – Prawo przedsiębiorców przewiduje tzw. ulgę na start jako szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. Mianowicie przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (art. 18 ustawy). Ten okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Skorzystanie z „ulgi na start” jest zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy i stanowi alternatywę wobec tradycyjnego systemu ponoszenia ciężarów dotyczących ubezpieczeń społecznych. 

Ulga na start – zagrożenia

We wspomnianym wyżej uzasadnieniu przedstawione jest także zagrożenie tego rozwiązania. Mianowicie brak płatności składek przez przedsiębiorcę przez okres korzystania z ulgi spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres w przyszłości. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie będzie miał innego tytułu do ubezpieczeń i zdecyduje się na skorzystanie z ulgi na start, to w tym czasie nie będzie miał prawa do zasiłku np. chorobowego, czy macierzyńskiego.

Kompendium wiedzy na temat ulgi na start znajduje się tutaj.