Jak wygląda ulga na start w praktyce? O czym pamiętać, korzystając z tego rozwiązania? W jaki sposób skorzystać z ulgi na start? Czy jest jakaś zależność między ulgą przedsiębiorcy, a ubezpieczeniami innych osób?

Ulga na start to zmiana jaka wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 roku. Ulga ta oznacza dla przedsiębiorcy, że nie opłaca składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Skorzystanie z tego rozwiązania jest dla przedsiębiorcy jest dobrowolne, a zatem może, ale nie musi z niego skorzystać. Należy pamiętać, że to zwolnienie z opłacania składek dotyczy wyłącznie składek społecznych, zatem składkę zdrowotną należy opłacać.

Ulga na start w praktyce

Ulga na start w praktyce

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy – skorzystanie z ulgi na start jest zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy i stanowi alternatywę wobec tradycyjnego systemu ponoszenia ciężarów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Co więcej ten okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Przykład 1 – Osoba zamierza założyć działalność gospodarczą 1.04.2018 i chce skorzystać z ulgi na start (oczywiście spełnia warunki). Oznacza to, że nie będzie opłacać składek społecznych za miesiące IV – IX 2018. Składkę zdrowotną za wszystkie te okresy, przedsiębiorca musi jednak uregulować na swój indywidualny numer składkowy.

Oczywiście część przedsiębiorców zakłada działalność w trakcie miesiąca, a nie od 1. dnia zatem pojawia się pytanie, jak wówczas te 6 miesięcy będzie liczone – czy dokładnie będzie to 6 miesięcy, czy 6 pełnych miesięcy kalendarzowych jak przy małym ZUS. Jednostki ZUS na ten moment nie potrafią udzielić informacji w tym zakresie, natomiast ogólnie rozwiązania mogą być dwa.

Przykład 2 – Osoba zamierza założyć działalność gospodarczą 2.04.2018 i chce skorzystać z ulgi na start (oczywiście spełnia warunki). Może to oznaczać, że nie będzie opłacać składek społecznych za:

  • miesiące IV – X 2018 – pełne 6 miesięcy prowadzenie działalności + niepełen miesiąc lub
  • 2.IV – 2.IX. 2018 – dokładnie 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Składkę zdrowotną za wszystkie te okresy, przedsiębiorca musi uregulować na swój indywidualny numer składkowy. Opłacanie składki zdrowotnej oznacza, że przedsiębiorca może korzystać ze służby zdrowia.

Jak przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start?

Jako takiego zgłoszenia korzystania z tej ulgi nie ma. Przedsiębiorca w ciągu 7 dni musi dokonać zgłoszenia do ZUS i w przypadku skorzystania z ulgi na start, dokonuje zgłoszenia na druku ZUS ZZA, wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co zrobić po okresie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start?

Po okresie 6 miesięcy przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Do ZUS w terminie 7 dni od dnia utraty prawa do korzystania ulgi przedsiębiorca musi dostarczyć:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Ulga na start, a inni ubezpieczeni

Skorzystanie z ulgi na start przez przedsiębiorcę, pozostaje bez wpływu na wysokość składek pracowników, zleceniobiorców, czy osób współpracujących. Oczywiście osoba korzystająca z tej ulgi może zgłaszać członków swojej rodziny do ubezpieczenie zdrowotnego na druku ZUS ZCNA

Także przerejestrowanie po upływie okresu 6 miesięcy także nie ma wpływu na innych ubezpieczonych, bo nie dokonywana jest żadna zmiana co do płatnika, tylko do przedsiębiorcy – ubezpieczonego.

Ulga na start, a deklaracja ZUS DRA

Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start i opłaca składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące oraz opłacają składki od najniższych właściwych dla siebie podstaw i nie ma zmiany w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, to nie muszą składać deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Korzyść finansowe

Oczywiście na ulgę na start warto spojrzeć pod różnymi kątami. Główną jej wadą jest to, że przedsiębiorca w okresie korzystania z niej nie może uzyskać zasiłku z tytułu prowadzonej działaności. Natomiast jeśli ma inny tytuł do ubezpieczeń np. umowę o pracę, to takie świadczenie mu przysługuje z tej umowy.

Natomiast są też pozytywne strony i chodzi tutaj o korzyści finansowe przedsiębiorcy z tytułu nie opłacania składek przez 6 miesięcy i przy:

  • małym ZUS da korzyść finansową w wysokości – 200,16 * 6 = 1 200,96 zł z chorobowym, 184,72 * 6 = 1 108,32 zł bez chorobowego,
  • dużym ZUS da korzyść finansową w wysokości  – 912,22 * 6 = 5 473,32 zł z chorobowym, 846,91 * 6 = 5 081,46 zł. 

Jeśli chodzi o jakieś watpliwości związanie z ulgą na start, to będziemy je rozwiewać w kolejnych wpisach na bloku.

Kompendium wiedzy na temat ulgi na start znajduje się tutaj.

AKTUALIZACJA [z dnia 12 kwietnia]

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 12 kwietnia 2018 r. ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten należy  wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Oznacza to, że ulga na start obowiązuje przez pełnych 6 miesięcy, czyli dokładnie tak jak przy małym ZUS.