IKZE to  forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, powiązana z ulgą podatkową. Warto dowiedzieć się jak to działa i ile można zyskać. Przedstawiamy także maksymalną kwotę odliczenia w rozliczeniu za 2016 roku.

Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKZE ma charakter wyłącznie osobisty. Oznacza to, że przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia wspólnego konta np. dla małżonków.

Co więcej wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić wyłącznie:

  1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych,
  2. na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci oszczędzającego.

Przychody oszczędzającego, jak i przychody osoby uprawnionej po śmierci oszczędzającego z tytułu wypłaty środków z IKZE opodatkowane są 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Osoba która nie ukończyła 65 rż. ma także możliwość zwrotu w całości środków zgromadzonych na IKZE na podstawie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE. Zwrócone kwoty z IKZE łączy się z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym i opodatkowuje według skali podatkowej.

ulga na IKZE

Ulga podatkowa

IKZE jednym z odliczeń od dochodu/przychodu, z których podatnik może skorzystać w rozliczeniu rocznym. Ulga przysługuje w wysokości nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli 4% z 121.650 zł = 4866 zł.

Przysługuje ona wyłącznie osobie fizycznej, która te środki wpłacała. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.