Okres rozliczeń rocznych w pełni. Bardzo często podatnicy pytają o to, jaka jest zależność między ulgą na dziecko, a 500+. Czy jedno może wykluczać drugie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Limit w 500+

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie:

  • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • jest zwolnione z opodatkowania,
  • nie stanowi dochodu rodziny.

Czy 500+ wpływa na prawo do ulgi na dziecko?

Nie, 500+ w żadnym stopniu nie wpływa na prawo do ulgi na dziecko. Można otrzymywać 500+ i mieć prawo do ulgi prorodzinnej, a może być też tak że rodzic nie otrzymuje 500+ a mimo to, ma prawo do ulgi na dzieci.

Warto pamiętać, że jedyną opcją uzyskania ulgi na dzieci jest złożenie zeznania podatkowego. Natomiast 500+ jest to kwota, o którą trzeba zawnioskować, ale jej wartość nie jest wpisywana do PIT.

Ulga na dziecko a 500+

Czy ulga na dziecko wpływa na 500+?

Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku. Jeśli podatnicy nie mają takiej kwoty podatku, aby wykorzystać całą kwotę ulgi, to wówczas mogą skorzystać ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot jest limitowany składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (zdrowotna 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru).

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),  w zeznaniu PIT-36L,  zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

Na ten zwrot należy uważać, gdyż nie jest obowiązkowy, a można przez niego stracić 500+. Zwrot z tytułu ulgi na dzieci jest wliczany do przychodu, który jest kluczowy przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Ulga na dziecko a 500+

Czy pobieranie 500+ wpływa na prawo do skorzystania z ulgi na dzieci?

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Tomasz odliczył całą ulgę na dzieci od podatku. Czy uzyskana kwota jest wliczana do przychodu?

Prawidłowo ! Błędnie

Pani Kinga nie miała wystarczającej kwoty podatku, aby odliczyć całą ulgę na dzieci. Skorzystała ze zwrotu limitowego składkami. Czy otrzymany zwrot będzie wliczany do przychodu?

Prawidłowo ! Błędnie

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.