Okres rozliczeń rocznych w pełni. Bardzo często podatnicy pytają o to, jaka jest zależność między ulgą na dziecko, a 500+. Czy jedno może wykluczać drugie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Limit w 500+

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie:

  • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • jest zwolnione z opodatkowania,
  • nie stanowi dochodu rodziny.

Czy 500+ wpływa na prawo do ulgi na dziecko?

Nie, 500+ w żadnym stopniu nie wpływa na prawo do ulgi na dziecko. Można otrzymywać 500+ i mieć prawo do ulgi prorodzinnej, a może być też tak że rodzic nie otrzymuje 500+ a mimo to, ma prawo do ulgi na dzieci.

Warto pamiętać, że jedyną opcją uzyskania ulgi na dzieci jest złożenie zeznania podatkowego. Natomiast 500+ jest to kwota, o którą trzeba zawnioskować, ale jej wartość nie jest wpisywana do PIT.

Ulga na dziecko a 500+

Czy ulga na dziecko wpływa na 500+?

Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku. Jeśli podatnicy nie mają takiej kwoty podatku, aby wykorzystać całą kwotę ulgi, to wówczas mogą skorzystać ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot jest limitowany składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (zdrowotna 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru).

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),  w zeznaniu PIT-36L,  zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

Na ten zwrot należy uważać, gdyż nie jest obowiązkowy, a można przez niego stracić 500+. Zwrot z tytułu ulgi na dzieci jest wliczany do przychodu, który jest kluczowy przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

Czy pobieranie 500+ wpływa na prawo do skorzystania z ulgi na dzieci?

Correct! Wrong!

Pan Tomasz odliczył całą ulgę na dzieci od podatku. Czy uzyskana kwota jest wliczana do przychodu?

Correct! Wrong!

Pani Kinga nie miała wystarczającej kwoty podatku, aby odliczyć całą ulgę na dzieci. Skorzystała ze zwrotu limitowego składkami. Czy otrzymany zwrot będzie wliczany do przychodu?

Correct! Wrong!

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.