Podatnik w określonych przypadkach ma prawo do wybrania okresu rozliczeniowego podatku VAT. Dokonując rozliczenia przedsiębiorca pomniejsza podatek należny od sprzedaży o podatek naliczony z faktur kosztowych. Czy treść faktur ma wpływ na odliczenie VAT?

Treść faktury a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca 2017 roku, treść faktury powinna być odczytywana w oparciu o okoliczności faktyczne danej sprawy. Czyli z uwzględnieniem warunków umowy łączącej strony transakcji. Sprawie o sygn. akt I FSK 1151/15 został przedstawiony sytuacja, w której spółka wynajmowała na cele działalności pomieszczenia biurowe i magazynowe. Umowa między stronami zawierała zapis, że wszystkie dodatkowe koszty związane z nieruchomością pokrywa wynajmujący. Przez cały rok trwania umowy wynajmujący otrzymywał faktury zawierające czynsz najmu. Dodatkowo nie były wystawiane odrębne faktury za koszty dodatkowe takie jak podatek od nieruchomości, woda, gaz itp. Na koniec roku wynajmujący wystawił fakturę dla spółki tyczącą się podatku od nieruchomości na kolejne 2 lata z zastosowaniem stawki 23% VAT. Spółka wystąpiła o indywidualnej interpretacje podatkową, z zapytanie o prawo do odliczenia podatku VAT z danej faktury, którą uważali za prawidłową.

odliczenie VAT

Według NSA spółka była w błędzie z uwagi iż faktura dotyczyła „sprzedaży” podatku od nieruchomości, który nie mógł być przedmiotem sprzedaży z uwagi iż nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 3 a pkt. 2 ustawy o VAT, wydatek nie stanowił podstawy do odliczenia podatku.

Powszechnie organy podatkowe uznają, że podatek od nieruchomości jest elementem kalkulacyjnym czynności głównej. Sąd nadmienił, że sam podatek od nieruchomości może być przedmiotem re-fakturowania i jednocześnie uznał, że nie jest dopuszczalne wystawianie faktur, w których przedmiotem sprzedaży jest sam podatek od nieruchomości.

Na podstawie przytoczonego przykładu można wywnioskować że treść faktury ma wpływ na odliczenie podatku VAT.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.