Pierwsza tarcza antykryzysowa, była tylko zarysem pomocy o jaką może wnioskować przedsiębiorca. Kolejna obowiązująca obecnie wersja 2.0 w pełni nie zaspokoiła potrzeb przedsiębiorców. W najbliższych dniach zostanie opublikowana tarcza antykryzysowa 3.0. Warto zaznaczyć, że już jest mowa o kolejnej wersji tarczy antykryzysowej.

Rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, spowodowały konieczność aktualizacji części obowiązujących wniosków. 7 maja 2020 na stronie ZUS PUE, zostały udostępnione aktualne wnioski:

  • RSP-D dla osób ubiegających się oświadczenie postojowe (osoby prowadzące działalność gospodarczą)
  • RDO dla osób ubiegających się o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
  • RDS dla osób wnioskujących o zawieszenie spłaty umowy zawartej z ZUS
  • RSP-DK dla osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe za kolejny miesiąc
  • RSP-CK dla osób które otrzymały świadczenie postojowe z tyt. umów cywilnoprawnych

Wkrótce ZUS udostępni także nowe wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ). Jak podkreśla ZUS w dalszym ciągu można korzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu ZUS PUE. Przedsiębiorca, który złożył już wniosek RSP-D nie musi składać ich ponownie w nowej wersji.

Praktycznie w każdym komunikacie ZUS podkreśla sposoby składania wniosków. Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl
  • pocztą tradycyjną
  • osobiście w placówce ZUS (bez kontaktu z pracownikiem do skrzynki ZUS)

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.