Jak uzyskać zaświadczenie A1

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej często wiąże się z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Część wydatków na zakup kasy może zostać refundowana przez państwo w ramach ulgi podatkowej. Zapraszam do zaponania się z warunkami, jakie należy spełnić aby skorzystać z tej preferencji.

Nadpłata składek ZUS

Przedsiębiorca w dniach 14-25 sierpnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za miesiąc sierpień opłacił składki w pełnej wysokości. W dniu 20 września ZUS dokonał wypłaty zasiłku chorobowego, zatem w sierpniu powstała nadpłata składek ZUS. 

Pokaż więcej artykułów