Ulga na kasę fiskalną u podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, po przekroczeniu określonego limitu ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną. Kupując pierwszą kasę fiskalną, podatnik ma prawo rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej. Jak powinna zostać rozliczona ulga na kasę fiskalną u podatnika zwolnionego z VAT?

obowiązki związane z kasą fiskalną

W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może utracić prawo do ulgi, przez co będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej wartości. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej reguluje ustawa o VAT. Warto zapoznać się w jakich przypadkach przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty.

Zwrot ulgi

Zakup kasy fiskalnej często wiąże się ze znacznym wydatkiem dla przedsiębiorcy, dlatego też może on po spełnieniu określonych warunków liczyć na zwrot z urzędu skarbowego w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ustawa o VAT wskazuje przypadki, w których otrzymana kwota podlega zwrotowi do urzędu skarbowego. W tym artykule […]

Pokaż więcej artykułów