Kasa fiskalna w formie aplikacji

Od 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w zakresie zwolnienia z kas fiskalnych. Jakie uregulowania są w nim zawarte? Czy limit zwolnienia podmiotowego został utrzymany? Czy mamy nowe zwolnienia przedmiotowe? Szczegóły zamieszczamy we wpisie.

Znamy już treść nowego rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie wprowadza ono dużo zmian w stosunku do tego poprzedniego, jednak niewątpliwie warto zapoznać się jego treścią, gdyż dla pewnych grup zawodowych aktualizacja przepisów da określone prawa bądź obowiązki w zakresie kas fiskalnych. Jak zatem […]

Lekarze i prawnicy ponownie bez kas fiskalnych

Już od 1 stycznia 2017 r. zaostrzeniu ulegną zasady stosowania zwolnień z kas rejestrujących. Obowiązkowe przede wszystkim stanie się upoważnienie organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u osób stosujących zwolnienie z kas w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe oraz SKOKi. Co jeszcze ulegnie zmianie?

Pokaż więcej artykułów