Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników mają przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych. Czym są pracownicze plany kapitałowe i co się dzieje z zgromadzonymi środkami?

obowiązki związane z kasą fiskalną

Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Jakie nowe obowiązki związane z kasą fiskalną nakłada nowe rozporządzenie na przedsiębiorców.

Centralny Rejestr Faktur

Od 1 lipca 2019 roku ma zostać wdrożony Centralny Rejestr Faktur. Czym jest i czy CRF wprowadzi zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej?

błędy w sprawozdaniu finansowym

W przypadku świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych lub nadawczych na rzecz konsumentów z UE, przedsiębiorca może zgłosić się do MOSS. System MOSS pozwala na rozliczenie podatku VAT w kraju sprzedawcy. Czym jest OSS i czy zastąpi MOSS?

Interpretacje ogólne

Od 24 stycznia 2018 roku działa rejestr BDO za, którego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Czym jest rejestr BDO oraz jakie podmioty będą się w nim znajdować?

Nowelizacja kodeksu cywilnego

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma za zadanie ułatwić dochodzenia roszczeń wierzycielom. Zmiany mają wejść z dniem 1 czerwca 2017 i dotyczą w szczególności kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom

Pokaż więcej artykułów