VAT-UE, VAT-27- tylko za okresy miesięczne i tylko elektronicznie

Dotychczas informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE czy też  informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 można było składać za okresy miesięczne lub kwartalne, elektronicznie bądź papierowo. Od nowego roku te informacje będzie można składać tylko za okresy miesięczne i tylko elektronicznie. 

Od nowego roku wysyłka deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie

Dotychczas podatnik bądź jego pełnomocnik mieli wybór w zakresie sposobu dostarczenia do US deklaracji VAT.  Można więc było deklarację wysłać pocztą, osobiście dostarczyć do US bądź wysłać w formie elektronicznej. Od nowego roku sytuacja ulegnie zmianie. Większość podmiotów będzie zobowiązana do przekazywania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

Pokaż więcej artykułów