Rewolucja w CEiDG!

Już od 19 maja 2016 r. na przedsiębiorcach będzie spoczywał nowy obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Podatek VAT – co nowego od 2016 roku?

Ze zmianami w podatku od towarów i usług możemy się zapoznać w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zatem jeżeli jesteś […]

Pokaż więcej artykułów