Prace nad mechanizmem podzielnej płatności tzw. split payment, które nakładają na banki obowiązek wdrożenia rachunków VAT do 30 czerwca 2018, powodują obowiązek zaktualizowania deklaracji VAT. W dzisiejszym artykule omówię projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 roku, który określa nowe wzory deklaracji VAT.

Celem wprowadzenia zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego ma być usprawnienie obsługi przedsiębiorców. Jakie zmiany ustawy o CEIDG zaczną obowiązywać w 2018 roku?

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w amortyzacji, częściowo przywracające stan sprzed nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Od stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące możliwości rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów, z końcem 2017 r. pojawiły się również interpretacje podatkowe, które w inny sposób niż dotychczas traktują autorskie koszty uzyskania przychodu. W dzisiejszym wpisie przybliżę temat rozliczania takich kosztów oraz niejasności, które wprowadziła nowelizacja oraz interpretacje podatkowe. O innych zmianach prawnych w […]

Już od 1 stycznia 2018 r. struktura JPK_VAT będzie przesyłana przez wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. W dzisiejszym wpisie skupie się nad tym jak podpisać JPK_VAT. Wpis będzie zawierał informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz planowanych zmianach.

prace nad split payment

Przepisy wprowadzające w Polsce instytucję split payment zostały uchwalone przez Sejm. Obecnie prace nad split payment trwają w Senacie. Jakie zmiany zaproponowali senatorowie? Czy zostanie przesunięty termin wejścia w życie nowelizacji? Odpowiedź na te pytania we wpisie.

zwolnienia z kas

Jak będą wyglądać zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r.? Jeszcze tylko do 31 grudnia 2017 r.  obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem rozporządzenia, szczegóły rozporządzenia w dzisiejszym wpisie.

Od pewnego czasu Minister Finansów i Rozwoju zapowiadał stworzenie „Konstytucji biznesu”, jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa „Prawo przedsiębiorców”, która miałaby zastąpić ustawę „O swobodzie działalności gospodarczej”. W dzisiejszym wpisie przedstawię najciekawsze założenia tego projektu. O innych zmianach prawnych w 2018 można przeczytać tutaj

Pokaż więcej artykułów