Zmiany w kodeksie pracy

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma za zadanie ułatwić dochodzenia roszczeń wierzycielom. Zmiany mają wejść z dniem 1 czerwca 2017 i dotyczą w szczególności kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom

podatek u źródła

Od stycznia 2017 obowiązują nowe przepisy regulujące podatek u źródła. Zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach ustawy o PIT  w zakresie obowiązku potrącenia tego podatku oraz zmienił się katalog czynności objętych podatkiem u źródła.

Prawo pracy zmiany w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 przewiduje się nowelizację w zakresie prawa pracy. Wprowadzone zmiany tyczą się głównie małych przedsiębiorców którzy zatrudniają nie więcej niż 50 osób. Jakich zmian możemy się spodziewać od nowego roku?

Pokaż więcej artykułów