Przedawnienie straty podatkowej

Podatnik, który w zeznaniu rocznym wykaże stratę podatkową, ma prawo rozliczyć ją w kolejnych 5 następujących po sobie latach. Natomiast wysokość odliczenia w pierwszym roku nie może przekroczyć 50% rozliczanej straty. Organ podatkowy ma prawo zweryfikować wartość wykazanej straty. Po jakim czasie następuje przedawnienie straty podatkowej?

Rozliczenie VAT z faktur za badanie techniczne pojazdu

Przedsiębiorcy co do zasady ogólnej, przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W przypadku użytkowania pojazdów w działalności, prawo do odliczenia podatku VAT jest uzależnione od sposobu wykorzystania pojazdu. W jakim terminie wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu aby przedsiębiorca miał prawo do odliczenia 100% VAT.

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

Czy przedsiębiorca, który świadczy usługi na rzecz samego siebie jest zobowiązany do naliczenia VAT od świadczonej usługi? Czy faktura na rzecz samego siebie będzie odpowiednią formą udokumentowania transakcji?

prawo do odliczenia VAT

Co do ogólnej zasady podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony w zakresie, w jakim zakup towarów i usług jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Czy jeżeli podatnik dokonał nabycia usług hotelowych zakupionych dla klienta będzie miał prawo do odliczenia VAT? Zapraszam do zapoznania się z artykułem przedstawiającym dwa odmienne stanowiska.

Przedsiębiorcy często podpisują umowy o współpracę z kontrahentami w celu zapewnienia np. systematycznych usług lub dostaw towaru. Czy jeżeli umowa zawiera informację o karach umownych, to zapłata kary umownej może stanowić koszt podatkowy? W dzisiejszym artykule przeanalizuję możliwość zaliczenia zapłaconej kary umownej do kosztów uzyskania przychodów.

W ostatnim czasie Urzędy zaczęły kwestionować prawo do zastosowania 50% KUP, stosowanych do wynagrodzeń programistów. Czy płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pomimo odmiennych stanowisk, w dalszym ciągu może stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Zapraszam do zapoznania się z artykułem , w którym omówię obecnie prezentowane stanowisko KIS w zakresie 50% KUP.

Obniżenie lub zwolnienie z podatku u źródła może wynikać z umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania między umawiającymi się krajami. Czy elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej wystarczy do zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła?

czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła

Podatek u źródła budzi bardzo dużo kontrowersji zarówno u księgowych jak i u przedsiębiorców. Jakie stanowisko prezentują urzędy w zakresie zryczałtowanego podatku w przypadku zakupu usług ubezpieczeniowych od nierezydenta podatkowego? Czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Zmiana stanowiska urzędu dot. rozliczania kosztów mieszkania

Stanowiska Urzędników dotyczące rozliczania kosztów mieszkania często stawały się przedmiotem sporu na lini przedsiębiorca-urzędnik. Aby rozliczać część kosztów mieszkania należało, zdaniem urzędów dokonać niezbędnych formalności. Jakie stanowisko w tym zakresie prezentują obecnie urzędy?

Pokaż więcej artykułów