PIT-11

W jakich sytuacjach i kto jest zobowiązany do sporządzenia formularza PIT-11? W jakim terminie i w jakiej formie oraz do jakiej jednostki należy PIT-11 przekazać?

Zestawienie zlecenia i umowy o pracę

W tym artykule przedstawię zestawienie zlecenia i umowy o pracę. Na względzie będę miała kwoty wynagrodzenia, cechy każdej z umów, a także dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. 

Pokaż więcej artykułów