Termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników za rok 2017 miną 30 kwietnia 2018r. A co za tym idzie miną także termin zapłaty podatku należnego wynikającego z złożonego zeznania rocznego. Na jakie konsekwencje oraz czynności egzekucyjne może zostać narażony podatnik, który nie zapłacił podatku dochodowego za rok 2017.

Podatnicy są zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Co można stracić składając zeznanie roczne po terminie?

ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2015 rok

Ustawa o PIT daje podatnikom szeroki wachlarz ulg podatkowych, które wpływają na obniżenie podatku należnego. Niewątpliwe do grupy najbardziej popularnych ulg należy ulga na dziecko, której poświęcony jest niniejszy artykuł.

Pokaż więcej artykułów