Korzystając ze środowiska przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowywania, przetrzymywania i aktualizowania co roku sprawozdania środowiskowego. Czy zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy?

Podmioty, które dokonują rozliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w zależności od sposobu korzystania ze środowiska zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego wykazu. Warto pamiętać, że dodatkowo należy wypełnić i przechowywać wykaz zbiorczy zeznania ze środowiska.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających np. za “użytkowanie środowiska”. Kogo tyczy się obowiązek złożenia zeznania za korzystanie ze środowiska za rok 2017 oraz jakie obowiązki zostały nałożone na przedsiębiorców w tym zakresie, czy zeznanie za korzystanie ze środowiska jest obowiązkowe?

Pokaż więcej artykułów