Wiele osób obecnie pracuje poza granicami kraju, nierzadko również poza granicami Polski opłaca składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W sytuacji, gdy osoby te są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w Polsce pojawia się pytanie, czy składki opłacone za granicą mogą być rozliczone w składanym w Polsce zeznaniu podatkowym.

rozliczenie podatkowe na formularzu PIT-28

Jacy podatnicy i w jakim terminie składają PIT-28? Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT-28? Czy płacimy zaliczkę za grudzień, czy już podatek który wykazujemy w zeznaniu rocznym?

pit- 19A

Kto składa PIT-19A? W jakim terminie składa się PIT-19A? Jakie dane należy wykazać na PIT-19A? Jaka jest wersja formularza do rozliczenia za 2017 rok?

PIT-16A

Kto składa PIT-16A? W jakim terminie składa się PIT-16A? Jakie dane należy wykazać na PIT-16A? Jaka obowiązuje wersja formularza do rozliczenia za 2017 rok?

PIT-y pracownicze

Które z formularzy są określane jako PIT-y pracownicze? W jakich terminach i gdzie je składać? Kto zobowiązany jest do ich sporządzenia?

Pokaż więcej artykułów