Druk ZUS Z-3a

Jakie zastosowanie ma druk ZUS Z-3a? Kto i w jakich sytuacjach wypełnia ten formularz? Jak należy poprawnie wypełnić druk ZUS Z-3a?

Nadpłata składek ZUS

Przedsiębiorca w dniach 14-25 sierpnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za miesiąc sierpień opłacił składki w pełnej wysokości. W dniu 20 września ZUS dokonał wypłaty zasiłku chorobowego, zatem w sierpniu powstała nadpłata składek ZUS. 

Pokaż więcej artykułów