Odroczenie terminu płatności PIT

W ciągu roku podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, w momencie dokonywania rozliczenia rocznego może okazać się, że zostały zapłacone dużo niższe zaliczki wówczas przedsiębiorca może starać się o odroczenie terminu płatności PIT.

Pokaż więcej artykułów