Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej ciąży na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników zryczałtowanych. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? Po wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Jak zaksięgować zaliczkę od kontrahenta?

Dokonując sprzedaży towarów i usług, bardzo często przedsiębiorca spotyka się z częściowym rozliczeniem danego zlecenia. Nowi przedsiębiorcy natomiast często spotykają się z problemem prawidłowego zaksięgowania otrzymanej częściowej zapłaty. Jak zaksięgować zaliczkę od kontrahenta?

Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji

Powszechnie obowiązującą praktyką wśród przedsiębiorców jest wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji. Zaliczka pozwala wyeliminować ewentualne koszty poniesione w celu realizacji zamówienia  lub poprawia płynność finansową przy wykonywaniu wielu transakcji.

Kiedy nie wystawia się faktury zaliczkowej_

Zasadniczo otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w VAT a tym samym konieczność wystawienia faktury zaliczkowej. Ustawa o VAT przewiduje jednak przypadki, w których otrzymanie zaliczki nie rodzi potrzeby wystawienia faktury zaliczkowej.

Pokaż więcej artykułów