Korzystając ze środowiska przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowywania, przetrzymywania i aktualizowania co roku sprawozdania środowiskowego. Czy zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy?

Pokaż więcej artykułów