Koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS

Koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W jakiej dacie ujmowane są listy płac pracowników oraz rachunki zleceniobiorców? W jakich datach ujmowane są składki ZUS? Po odpowiedzi zapraszam do wpisu. 

Forma wypłaty wynagrodzenia

W jakie formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie? W jaki sposób można wywiązać się z tego obowiązku? Czy 2018 forma wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie?

jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika

Zatrudniając pracownika na przedsiębiorcę zostają nałożone dodatkowe prawa i obowiązki. Podstawowy prawem pracodawcy jest zaliczenie kosztu wynagrodzenia pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?

Godzinowe minimalne wynagrodzenie za pracę

Już od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian ważnych dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Pokaż więcej artykułów