Forma wypłaty wynagrodzenia w 2019 r.

Od 2019 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Czy pracownik może zawnioskować o wypłatę środków do rąk własnych? Czy pracodawca ma jakieś obowiązki informacyjne w związku z tą zmianą?

Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze

Pracownik za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Co do zasady powinno ono być wypłacane w formie pieniężnej. Oprócz jednak zasadniczego wynagrodzenia, pracownik może otrzymywać inne świadczenie np. w naturze lub mogą one być w walucie obcej. W jaki sposób dokonać przeliczenia?

jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika

Zatrudniając pracownika na przedsiębiorcę zostają nałożone dodatkowe prawa i obowiązki. Podstawowy prawem pracodawcy jest zaliczenie kosztu wynagrodzenia pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?

Bezgotówkowe wypłaty wynagrodzenia

Obecnie zasadą jest, że wynagrodzenia pracownika powinno być wypłacane w gotówce. Oczywiście na jego wniosek można realizować je na konto. Pojawił się projekt ustawy, która może wprowadzić niemałe zamieszanie.

Pokaż więcej artykułów