Wielu przedsiębiorców dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych jaki i nabyć z krajów trzecich. Jedną wśród transakcji wewnatrzwspólontowych jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Kiedy rozpoznajemy WNT?

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z tym czy wystawienie faktury przed dostawą rodzi obowiązek podatkowy? co w przypadku zaliczki? po odpowiedzi zapraszam do niniejszego wpisu.

Zasada neutralności

29 września 2017 r.  WSA w Krakowie wydał pierwszy wyrok (sygn. akt: I SA/Kr 709/17) w sprawie nowych zasad, dotyczących odliczania VAT przy odwrotnym obciążeniu. Zgodnie z orzeczeniem naliczanie odsetek od VAT należnego, wykazanego po upływie 3 miesięcy od dokonanie WNT lub importu usług jest niezgodne z Dyrektywą 2016/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku […]

Prawo do odliczenia podatku w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca - usługi budowlane

Do końca 2016 r. podatnik dokonujący zakupu towarów bądź usług z tytułu, których był zobowiązany do rozliczenia VATu miał obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz prawo do jego odliczenia w tej samej deklaracji. Od początku 2017 r. przepis ten został rozbudowany o 3-miesięczny termin, którego przekroczenie powoduje […]

WNT - problemy praktyczne

Polski przedsiębiorca zakupił towar od przedsiębiorcy z Włoch. Okazało się, że włoski producent nie został zarejestrowany do VAT UE. Pojawiają się pytania czy w tej sytuacji występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz w jaki sposób należy rozliczyć taki zakup.

Pokaż więcej artykułów