Właściwy US dla podatku u źródła

Właściwy US dla podatku u źródła? Do jakiego urzędu skarbowego należy przesłać podatek u źródła oraz informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych? Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Pokaż więcej artykułów