vat od zaliczek

Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towaru lub świadczenie usług spowoduje powstanie obowiązku podatkowego względem VAT. Problem pojawia się w rozliczeniu VAT marża a otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług. Jak prawidłowo rozliczyć taką transakcje? 

Pokaż więcej artykułów