Prace nad mechanizmem podzielnej płatności tzw. split payment, które nakładają na banki obowiązek wdrożenia rachunków VAT do 30 czerwca 2018, powodują obowiązek zaktualizowania deklaracji VAT. W dzisiejszym artykule omówię projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 roku, który określa nowe wzory deklaracji VAT.

VAT 9M

Podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7/7K a są zobowiązani do rozliczenia podatku VAT z transakcji importu usług lub zakupu towarów i usług powinni zapoznać się z formularzem VAT 9M

Pokaż więcej artykułów