prawo do odliczenia VAT

Z dniem 01 września 2019 zacznie funkcjonować nowy wykaz podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Od stycznia 2020 wejdą w życie przepisy w podatku dochodowym odnoszące się do białej listy. Zapraszam do zapoznania się z istotnymi informacjami, o rachunkach bankowych, jakie zawierać ma biała lista.

STIR

W celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym, banki oraz oddziały SKOK mają obowiązek przesyłania informacji o podmiotach gospodarczych do STIR. Zasady blokowania kont bankowych określa ordynacja podatkowa. Przepisy obowiązują od 30 kwietnia br. Warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami blokowania kont bankowych. 

Pokaż więcej artykułów